Hộ cận nghèo và một số đối tượng chính sách cũng được giảm lãi suất

13/06/2014
(VBSP News) Như tin đã đưa, ngày 06/6/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 872/QĐ-TTg về việc điều chỉnh giảm lãi suất đối với một số chương trình tín dụng chính sách. Cụ thể, lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, giải quyết việc làm, đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài và cho vay đối với học sinh, sinh viên giảm từ 0,65%/tháng xuống còn 0,6%/tháng (7,2%/năm).
Nhận được thông tin trên, khách hàng trong cả nước rất vui mừng. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm đến hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách

Nhận được thông tin trên, khách hàng trong cả nước rất vui mừng. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm đến hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách

Tổng Giám đốc NHCSXH cũng vừa có Thông báo số 1877/TB-NHCS gửi Giám đốc Sở giao dịch, chi nhánh các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc thực hiện lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách. Theo đó:

- Lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo Chương trình cho vay hộ cận nghèo quy định tại Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ bằng 120% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo quy định trong từng thời kỳ. Như vậy lãi suất cho vay hộ cận nghèo sẽ giảm từ 0,78%/tháng (9,36%/năm) xuống còn 0,72%/tháng (8,64%/năm).

- Lãi suất cho vay hộ nghèo tại huyện nghèo 30a giảm từ 0,325%/tháng xuống còn 0,3%/tháng (3,6%/năm).

- Lãi suất cho vay người lao động tại huyện nghèo đi xuất khẩu lao động (theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) đối với hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số giảm từ 0,325%/tháng xuống còn 0,3%/tháng (3,6%/năm).

- Lãi suất cho vay dự án Lâm nghiệp giảm từ 0,65%/tháng xuống còn 0,6%/tháng (7,2%/năm).

- Lãi suất cho vay dự án “Mở rộng tiếp cận tài chính cho người khuyết tật: Cho vay quy mô nhỏ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng, phục vụ cho người khuyết tật làm chủ” (Nippon) giảm từ 0,65%/tháng xuống còn 0,6%/tháng (7,2%/năm).

- Lãi suất cho vay dự án thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ tài chính vi mô, tạo việc làm cho những người sống chung và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và người sau cai nghiện ma túy giảm từ 0,65%/tháng xuống còn 0,6%/tháng (7,2%/năm).

- Lãi suất cho vay dự án RIDP giảm từ 0,65%/tháng xuống còn 0,6%/tháng (7,2%/năm).

Tổng Giám đốc yêu cầu, các mức lãi suất cho vay trên được áp dụng đối với các khoản cho vay mới (kể cả cho vay lưu vụ) kể từ ngày 06/6/2014. Đối với các khoản đã giải ngân từ ngày 06/6/2014, NHCSXH nơi cho vay thực hiện điều chỉnh theo lãi suất mới, đồng thời thông báo cho Tổ tiết kiệm và vay vốn và khách hàng được biết.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác