Tăng cường kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay

03/12/2013

Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, diễn ra chiều 28/11/2013. Tính đến ngày 26/11/2013, tổng nguồn vốn của đơn vị đạt 1.535 tỷ đồng (tăng 109 tỷ đồng so với đầu năm); tổng dư nợ đạt 1.522 tỷ đồng (đạt hơn 97% so với kế hoạch); nợ quá hạn chiếm 0,9% trên tổng dư nợ… 

Theo Báo Khánh Hòa

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác