Hiệu quả của nhà chòi tránh lũ

02/12/2013

Cùng với việc thí điểm xây dựng nhà chòi tránh lũ tại bảy tỉnh miền trung, 100 nhà chòi tại tỉnh Quảng Bình được xây dựng kiên cố. Sống trong những nhà chòi vững chãi, người nghèo Quảng Bình đỡ tổn thương hơn trước thiên tai dồn dập trong hơn một tháng qua.

Chương trình thực hiện với nguyên tắc “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp” để xây dựng được nhà chòi phòng tránh lũ; trong đó Nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng, vốn vay NHCSXH 10 triệu đồng với lãi suất 3%/năm trong thời gian 10 năm (thời gian ân hạn trong 5 năm đầu); số vốn còn lại do người dân tự đóng góp.

Theo Báo Nhân Dân

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác