NHCSXH thành phố Hà Nội dẫn đầu cho vay xây dựng Nông thôn mới

25/11/2013

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo chương trình 02 thành phố Hà Nội, đến nay, NHCSXH thành phố đang dẫn đầu với số dư nợ cho vay lớn nhất, đạt gần 500 tỷ  đồng, trong đó có 34.514 khách hàng cá nhân và 26 doanh nghiệp, chiếm 44,87% dư nợ của toàn ngành. 

Theo Báo HNM

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác