Ấp Đông Định trong công tác giảm nghèo

02/12/2013

Đông Định là một trong 4 ấp của xã Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp). Hai năm trở lại đây, bằng sự quan tâm của chính quyền và sự nỗ lực của bản thân, hộ nghèo ở ấp Đông Định giảm rõ rệt.

Hộ chị Võ Thị Mỹ Châu, sinh năm 1971 là hộ nghèo từ năm 2002 - 2012. Do không có ruộng vườn, anh chị sống bằng nghề bỏ mối nước đá và chăn nuôi heo, gà, vịt, làm mướn. Để hỗ trợ vốn cho anh chị, hằng năm NHCSXH xét cho hộ anh vay từ 2 - 6 triệu đồng và Hội PN xã hỗ trợ từ 2 - 3 triệu đồng. Nhờ đó, hằng ngày anh bỏ nước đá thu nhập khoảng 80.000 đồng và chị mỗi năm xuất chuồng được 2 lần, mỗi lần từ 2 - 3 con heo. Năm 2012, gia đình chị được công nhận thoát nghèo. 

Theo Báo Đồng Tháp

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác