121.594 lượt hộ nghèo tại Quảng Ngãi được vay vốn

02/12/2013

Tính đến cuối tháng 10/2013, thông qua các chương trình giảm nghèo, NHCSXH tỉnh đã giải ngân được hơn 1.340 tỷ đồng cho 122.000 lượt hộ vay vốn và tổng dư nợ đến 30.9.2013 là trên 2.065 tỷ đồng/105.276 hộ vay. Qua đó, đã đáp ứng cơ bản nhu cầu về vốn cho người nghèo trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ việc làm mới, tạo điều kiện cho con em hộ nghèo học tập góp phần đáng kể cho người nghèo vươn lên thoát nghèo. 

Theo Báo Quảng Ngãi

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác