Đầu tư xây dựng công trình NS&VSMTNT

02/12/2013

Đến ngày 25/11/2013, NHCSXH huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã cho 5.698 hộ đang vay hơn 43,6 tỷ đồng để đầu tư xây dựng công trình cấp NS&VSMTNT. Nguồn vốn này đã đáp ứng trên 30% giá trị công trình các trạm cấp nước tập trung trên địa bàn huyện. Nhiều hộ chăn nuôi theo hướng công nghiệp cũng vay vốn để cải tạo chuồng trại hợp vệ sinh. Ban chỉ đạo các xã, các hội, đoàn thể nhận ủy thác đã thực hiện tốt việc xét duyệt đối tượng vay vốn ưu đãi, đồng thời thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn, bảo đảm đúng mục đích. Trong 9 năm triển khai, huyện chưa có trường hợp nợ quá hạn. Những xã có dư nợ cao là Cẩm Định, Cẩm Phúc, Cẩm Đoài, Cẩm Hưng, Tân Trường. 

Theo Báo HD

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác