NHCSXH huyện Hàm Yên thực hiện 12 chương trình tín dụng ưu đãi

02/12/2013

Hiện nay, NHCSXH huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đã và đang triển khai 12 chương trình tín dụng ưu đãi, trong đó: tập trung vào chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo và cho vay hộ nghèo để làm nhà ở.

Tính đến cuối tháng 10, dư nợ từ 3 chương trình đối với hộ nghèo, cận nghèo là 131,7 tỷ đồng, bằng 55,5% tổng dư nợ. Từ nguồn vốn vay người dân đã sử dụng có hiệu quả vào việc đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả, mở dịch vụ, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh buôn bán… tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Chỉ tính từ năm 2003 đến nay đã có 3.692 hộ thoát nghèo từ nguồn vốn vay.

Theo Báo TQ

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác