Giải ngân gần 29,2 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế

02/12/2013

Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với NHCSXH giải ngân gần 29,2 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, nâng tổng dư nợ trong thanh niên hiện nay trên 130 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay, đoàn viên thanh niên đã tích cực mở rộng qui mô sản xuất, tạo thêm việc làm tăng thu nhập cho nhiều lao động, góp phần thực hiện chủ trương xóa nghèo của địa phương. 

Theo Báo Ninh Thuận

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác