Nước sạch về với Cát Thịnh

02/12/2013

Cát Thịnh, huyện Văn Chấn (Yên Bái) là xã miền núi nghèo thuộc chương trình 135. Thực hiện Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đến nay hầu hết nhân dân trong xã đều có nước sạch sinh hoạt. Nhờ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi của NHCSXH, các hộ gia đình đều đã có nước sạch sử dụng. 

Theo ĐĐK

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác