Hơn 2.000 lượt hộ nghèo ở Minh Hóa vay vốn ưu đãi

03/12/2013

NHCSXH huyện Minh Hóa cho biết, tính đến nay nguồn vốn NHCSXH tỉnh Quảng Bình giao là 246,124 tỷ đồng, tăng 14,755 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 5,9%. Trong 11 tháng qua, tổng doanh số cho vay là 26,648 tỷ đồng với 2.045 lượt hộ vay (bình quân 1 lượt hộ vay 13 triệu đồng). 

Theo Báo Quảng Bình

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác