“Phao cứu sinh” của hàng vạn hộ cận nghèo Quảng Ngãi

14/10/2014
(VBSP News) Chính sách tín dụng đối với hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực sự là chiếc “phao cứu sinh” đối với hàng chục nghìn hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giúp các hộ này có điều kiện tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm, tăng thu nhập, thoát nghèo vươn lên làm giàu.
Ông Nguyễn Văn Hùng ở thôn Đông Thạnh 1, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn vay vốn hộ cận nghèo sửa chữa phương tiện làm dịch vụ hậu cần nghề cá

Ông Nguyễn Văn Hùng ở thôn Đông Thạnh 1, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn vay vốn hộ cận nghèo sửa chữa phương tiện làm dịch vụ hậu cần nghề cá

Thỏa nhu cầu “khát” vốn của hộ cận nghèo

Quảng Ngãi là một trong 20 tỉnh nghèo và có 6/63 huyện nghèo được hỗ trợ theo Nghị quyết 30a trên toàn quốc, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2013 là 14,93% (49.616 hộ), hộ cận nghèo 9,7% (32.220 hộ).

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ cận nghèo, đến nay, NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi giải ngân trên 364 tỷ đồng với hơn 15 nghìn lượt hộ cận nghèo được vay vốn. Các huyện thực hiện chương trình có hiệu quả, dư nợ cao như: Bình Sơn (45 tỷ đồng), Tư Nghĩa (30 tỷ đồng), Mộ Đức (26 tỷ đồng), Nghĩa Hành (24 tỷ đồng)… Nhờ nguồn vốn hỗ trợ, nhiều hộ cận nghèo có điều kiện vay vốn phát triển chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình, giải quyết việc làm, điển hình như hộ Dương Thị Toán ở thôn Bình Nam, xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, hộ Võ Thị Lan, thôn Bình Đông, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng… Chính sách đúng đắn trên đáp ứng nhu cầu “khát” vốn ưu đãi của hộ cận nghèo, những hộ vừa thoát nghèo nhưng chưa thoát cận nghèo, cùng với mức vay từng bước được nâng lên tối đa (từ 30 triệu đồng lên 50 triệu đồng/hộ), đáp ứng được nhu cầu vay vốn sản xuất của hộ cận nghèo.

Cần nhiều giải pháp để tăng hiệu quả chương trình

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ cận nghèo vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Thứ nhất, lãi suất cho vay tuy đã được điều chỉnh nhiều lần từ 0,845%/tháng xuống còn là 0,78%/tháng và hiện nay là 0,72%/tháng (bằng 120% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo), nhưng lãi suất này vẫn còn cao so với thu nhập của hộ cận nghèo (phần lớn hộ cận nghèo có thu nhập xấp xỉ hộ nghèo). Thứ hai, một số chính quyền địa phương cấp xã không thực hiện việc rà soát bổ sung kịp thời vào danh sách hộ cận nghèo đối với các hộ mới phát sinh trong năm, vì vậy nhiều hộ cận nghèo mới phát sinh trong năm chưa được bổ sung, chưa thể tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội chưa có hướng dẫn cụ thể quy trình rà soát bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo để các địa phương có cơ sở tổ chức thực hiện.

Để tiếp tục triển khai chương trình mang lại hiệu quả, NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đề xuất tăng cường công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi nói chung, chính sách đối với hộ cận nghèo nói riêng bằng các hình thức, như phối hợp với các cơ quan báo, đài; phối hợp với hội, đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tuyên truyền tại các buổi tập huấn, hội, họp… để hộ cận nghèo tiếp cận được chính sách; đồng thời tăng cường sự quan tâm hỗ trợ nguồn vốn từ NHCSXH Trung ương, đẩy nhanh công tác cho vay, tăng trưởng dư nợ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ cận nghèo.

NHCSXH tỉnh cũng kiến nghị NHCSXH đề nghị ngành Lao động, Thương binh và Xã hội thống nhất hướng dẫn quy trình rà soát bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để các địa phương có cơ sở tổ chức thực hiện. UBND các cấp tăng cường công tác chỉ đạo đối với UBND cấp xã trong việc rà soát, bổ sung thường xuyên vào danh sách hộ cận nghèo đối với các hộ mới phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ cận nghèo dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; đề xuất Chính phủ mở rộng đối tượng cho vay đối với các hộ mới thoát nghèo nhưng không thuộc đối tượng hộ cận nghèo, không thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi…

Với những giải pháp nêu trên, cùng với việc quan tâm chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, hy vọng chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ cận nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện cho hơn 22 nghìn hộ cận nghèo chưa được vay vốn, góp phần tích cực trong công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh Nguyễn Thanh Khoa

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác