Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc - Điểm mới trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của NHCSXH

10/10/2014
(VBSP News) Nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được tham gia ý kiến về những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, cũng như phản ánh tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn và tham gia đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, cải tiến quy trình, thủ tục có liên quan, ngày 10/10/2014, Hội sở chính NHCSXH đã tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc lần thứ Nhất năm 2014.
Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc là điểm mới đáng ghi nhận trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại NHCSXH, đây cũng là việc làm thiết thực trong triển khai quy chế dân chủ trong doanh nghiệp theo các quy định của Bộ luật lao động, Nghị định 60 của Chính phủ và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện người sử dụng lao động, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải, nhấn mạnh: Thông qua cuộc đối thoại tại nơi làm việc, thông tin được tăng cường, những vướng mắc và ý kiến được đón nhận sẽ giúp mối quan hệ giữa Người lao động - Công đoàn - Người sử dụng lao động được hài hòa, ổn định, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động trong quá trình hoạt động; qua đó tạo sự đồng thuận rộng rãi trong tập thể cán bộ, viên chức và người lao động để xây dựng NHCSXH phát triển.

Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải chủ trì Hội nghị Đối thoại

Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải chủ trì Hội nghị Đối thoại

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải cũng đã khái quát qua kết quả hoạt động của NHCSXH 9 tháng qua: Bám sát Nghị quyết, kế hoạch, tập thể NHCSXH nói chung và cán bộ Hội sở chính nói riêng đã nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đến ngày 30/9/2014, tổng nguồn vốn đạt 136.163 tỷ đồng, tăng 6.953 tỷ đồng so với cuối năm 2013; tổng dư nợ đạt 126.523 tỷ đồng, tăng 4.824 tỷ đồng so cuối năm 2013; trong đó, dư nợ tăng theo chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao là 4.674 tỷ đồng, đạt 65,8% kế hoạch năm. Công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tiếp tục được tập trung, chỉ đạo trong toàn hệ thống. Nợ quá hạn đến 30/9/2014 chỉ còn 663 tỷ đồng, chiếm 0,52%/tổng dư nợ, giảm 301 tỷ đồng so với 31/12/2013, giảm 408 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Về thực hiện thỏa ước lao động, Ban điều hành NHCSXH không ngừng nỗ lực phấn đấu, đã có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành toàn hệ thống thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết và thoả thuận với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong Thoả ước lao động tập thể. Đảm bảo các chế độ chính sách pháp luật lao động đối với người lao động do Nhà nước quy định. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo NHCSXH đã và đang thực hiện tốt vai trò, chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong đơn vị.

Về phía người lao động, nhìn chung đại bộ phận người lao động tại Hội sở chính đã chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng các điều khoản đã được ký kết, thoả thuận trong Hợp đồng lao động, Thoả ước lao động tập thể; phấn đấu nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đại diện Ban đối thoại, Ban điều hành, khách mời cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến chế độ người lao động

Đại diện Ban đối thoại, Ban điều hành, khách mời cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến chế độ người lao động

 

Đối thoại được thực hiện dựa trên nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch với tinh thần hợp tác, xây dựng và có hiệu quả thiết thực, các thành viên Ban đối thoại - đại diện cho tập thể người lao động tại Hội sở chính đã thẳng thắn trao đổi và tập trung thảo luận về các vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc, các chế độ cho người lao động, như: chế độ tiền lương, các khoản trợ cấp cho người lao động, chế độ đối với người nghỉ hưu, nghỉ phép, cũng như công tác tổ chức cán bộ,…

Kết thúc Đối thoại định kỳ lần thứ Nhất năm 2014, những thắc mắc của người lao động đã được giải thích thỏa đáng, công khai và dân chủ; những kiến nghị, đề xuất được Ban điều hành NHCSXH ghi nhận và giải quyết, qua đó giúp người lao động yên tâm làm việc, nỗ lực hết mình cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin và ảnh Trang Ngọc

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác