Những chương trình tín dụng nhân văn: Cơ sở giảm nghèo bền vững

10/12/2013
(VBSP News) Với phần đông dân số là người dân tộc thiểu số, trình độ dân trí chưa cao nên Na Hang (Tuyên Quang) gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Để giúp người dân ổn định cuộc sống, bên cạnh chính sách, hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và địa phương, NHCSXH huyện Na Hang đã và đang đồng hành cùng bà con tiến tới thoát nghèo bền vững bằng những chương trình tín dụng hiệu quả.
Kiểm tra hộ vay vốn Ảnh: Tư liệu

Kiểm tra hộ vay vốn
                                                                                                                                                                   Ảnh: Tư liệu

Đạt 100% kế hoạch năm

Với đặc thù là huyện miền núi nên thời gian đầu mới thành lập và đi vào hoạt động, NHCSXH huyện Na Hang gặp không ít khó khăn cả về nhân lực và cơ sở vật chất: thiếu phương tiện máy móc làm việc, đội ngũ cán bộ còn thiếu và chưa có kinh nghiệm… Song những khó khăn đó đã được tập thể đơn vị từng bước khắc phục để đi vào hoạt động hiệu quả. Trong công tác chỉ đạo, đơn vị thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp cũng như chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, đồng thời phối hợp với các hội, đoàn thể nhận ủy thác, chính quyền các xã/thị trấn thực hiện tốt việc cho vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Tính đến ngày 20/11/2013, tổng dư nợ các chương trình tín dụng cho vay của NHCSXH huyện Na Hang là 131,668 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 20,652 tỷ đồng so với năm 2012, tổng số khách hàng còn dư nợ là 8.290 hộ. Tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng đạt trên 41,60 tỷ đồng, với 1.869 lượt hộ vay; tổng doanh số thu nợ đạt 20,946 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ của chương trình cho vay đối với hộ nghèo là trên 64,24 tỷ đồng, đạt 99,8% kế hoạch, số khách dư nợ là 4.011 hộ, dư nợ bình quân 15,8 triệu đồng/hộ, tăng 10,34 tỷ đồng so với năm 2012. Tiếp đến là dư nợ của chương trình cho vay đối với hộ cận nghèo với hơn 8,99 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, số hộ dư nợ 367, dư nợ trung bình đạt 24,6 triệu đồng/hộ.

Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 05/3/2013 của HĐQT NHCSXH về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, các văn bản hướng dẫn thực hiện kiện toàn, củng cố các Tổ tiết kiệm và vay vốn, đến ngày 20/11/2013, NHCSXH huyện Na Hang đã kiện toàn, củng cố 175/175 Tổ tiết kiệm và vay vốn, đạt 100% kế hoạch.

Nhờ quan tâm đến việc củng cố, nâng cao chất lượng Tổ tiết kiệm và vay vốn nên dư nợ ủy thác cho vay thông qua các hội, đoàn thể đạt 128,461 tỷ đồng, chiếm 98% tổng dư nợ. Trong đó, riêng Hội Phụ nữ quản lý 53,985 tỷ đồng, chiếm 42,4%; Đoàn Thanh niên trên 29,09 tỷ đồng, chiếm 22,6%; tiếp đến là Hội CCB và Hội Nông dân.

Người dân được hưởng lợi

Từ các chương trình tín dụng của NHCSXH huyện Na Hang mà hàng nghìn hộ dân đang gặp khó khăn về vốn có điều kiện phát triển kinh tế, từ đó thoát nghèo, vươn lên ổn định đời sống. Gia đình chị Nguyễn Thị Hiên ở thôn Nữ Kháng, xã Năng Khả là điển hình trong việc tiếp cận và sử dụng nguồn vốn ưu đãi hiệu quả. Gia đình có 4 người, trong đó 2 con đang tuổi ăn học, bản thân chị luôn đau yếu, không thể lao động nặng nên cuộc sống chỉ biết dựa vào đôi vai chồng.

Khó khăn là vậy nhưng cả gia đình chị chỉ có vẻn vẹn 2.000m² đất lúa và hơn 100m² đất màu, chỉ đủ lương thực để ăn. Để có tiền điều trị cho chị Hiên, tiền cho con cái ăn học, chồng chị phải đi làm thuê. Năm 2010, được NHCSXH cho vay 30 triệu đồng, gia đình chị đầu tư nuôi 2 con trâu; bên cạnh đó, còn nấu rượu, nuôi lợn, gà. Từ nguồn vốn ưu đãi cộng với sự nỗ lực của hai vợ chồng mà đến nay, kinh tế gia đình chị cơ bản ổn định. Chị Hiên tâm sự: Nhờ nguồn vốn của NHCSXH mà giờ đây gia đình có điều kiện phát triển sản xuất, chăn nuôi. Tuy chưa thoát nghèo nhưng gia đình cũng phần nào bớt khó khăn.

Trong năm 2013, NHCSXH huyện Na Hang đã triển khai kịp thời cho vay các chương trình tín dụng phát sinh, tiếp tục thẩm định các hộ nghèo có nhu cầu vay vốn phát triển chăn nuôi kết hợp xây hầm biogas, phối hợp với các hội, đoàn thể nhận ủy thác triển khai công tác cho vay, giải quyết kịp thời vốn cho vay HSSV học kỳ 2 năm học 2012 - 2013 và kỳ 1 năm học 2013 - 2014, chương trình cho vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo và cho quay vòng vốn tín dụng các chương trình thu hồi đến hạn. Kết quả đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng đạt 99%, thu lãi đạt 93%.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ họ đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hiệu quả, cải thiện thu nhập, ổn định đời sống. Ngoài ra, chất lượng hoạt động tín dụng của các Tổ tiết kiệm và vay vốn ngày càng được nâng cao; chỉ đạo các Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay tới các đối tượng kịp thời, đôn đốc xử lý thu hồi nợ gốc và lãi.

Đánh giá về hiệu quả nguồn vốn tín dụng, ông Nông Ngọc Lân - Giám đốc NHCSXH huyện Na Hang, cho biết: Nhờ nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng mà hàng nghìn hộ dân đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, chương trình tín dụng cho đối tượng hộ cận nghèo tuy mới triển khai nhưng đã tạo điều kiện cho 367 hộ được vay vốn đầu tư vào sản xuất. Đây là cơ hội để người dân thoát nghèo bền vững.

Hoàng Văn

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác