Phụ nữ huyện Vĩnh Lợi củng cố Tổ tiết kiệm và vay vốn

06/12/2013
(VBSP News) Hiện Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đang quản lý 38.144 triệu đồng dư nợ nhận ủy thác từ NHCSXH, với 79 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại 8 xã/thị trấn. Tuy nhiên, công tác ủy thác cho vay vốn thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Phụ nữ quản lý còn bộc lộ nhiều hạn chế...

Trước tình hình đó, tháng 5/2012, Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Lợi đã phối hợp với NHCSXH huyện xây dựng kế hoạch củng cố, khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác ủy thác cho vay, trong đó đặc biệt tập trung vào công tác củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn. Theo đó, Hội Phụ nữ huyện đã chỉ đạo cấp xã xây dựng phương án củng cố, đi sâu vào phân tích, đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động, những ưu, khuyết điểm để kịp thời đề ra những biện pháp củng cố, khắc phục, chấn chỉnh.

Trong quá trình kiện toàn củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, Hội Phụ nữ đã tham mưu cho UBND xã miễn nhiệm, thay thế một số Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động yếu kém, không minh bạch trong quản lý tài chính; lập danh sách những cán bộ đảng viên không thực hiện nghĩa vụ trả nợ báo cáo huyện ủy xử lý; lập hồ sơ đề nghị công an, tòa án xử lý đối với những hộ vay cố tình chây ì không chịu trả nợ…

Mặt khác, Hội Phụ nữ huyện đã đưa công tác thực hiện đề án củng cố nâng cao chất lượng tín là một tiêu chí quan trọng để xem xét, chấm điểm thi đua hàng năm.

Sau hơn 1 năm triển khai kế hoạch củng cố, với sự phối hợp tích cực của NHCSXH huyện, cùng sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác củng cố đã thu những kết quả tích cực. Hội phụ nữ huyện đã hoàn thành củng cố 79/79 Tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó số tổ có chất lượng hoạt động tốt được nâng lên 34 tổ, số tổ có chất lượng khá 35 tổ, không còn tổ trung bình và yếu kém; ý thức, trách nhiệm trả nợ của các tổ viên được nâng lên rõ rệt.

Theo bà Vũ Thị Niên - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Lợi: Đến nay, có thể khẳng định rằng chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn là yếu tố then chốt quyết định chất lượng dư nợ ủy thác, vì vậy trong thời gian tới, hội sẽ tăng cường phối hợp với NHCSXH thường xuyên tổ chức tập huấn cho Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, nâng cao chất lượng công tác bình xét đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng, lập kế hoạch và thường xuyên tham dự cuộc họp với các tổ; thực hiện công tác đối chiếu dư nợ của Tổ tiết kiệm và vay vốn đột xuất hoặc định kỳ để phát hiện và ngăn chặn những tiêu cực phát sinh trong hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn. Với những giải pháp trên, hy vọng rằng trong thời gian tới các Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Lợi quản lý sẽ ngày càng phát huy hiệu quả, xứng đáng là cánh tay nối dài của NHCSXH.

Đàm Lê Đạo

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác