Những bông hoa trong vườn hoa thi đua yêu nước

15/02/2021
(VBSP News) Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước đã được NHCSXH tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh và đi vào thực chất, hiệu quả; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Từ những phong trào thi đua, nhiều gương điển hình tiên tiến đã xuất hiện, trở thành “những bông hoa đẹp” trong vườn hoa “nghìn việc tốt”, góp phần làm cho bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống văn hiến, anh hùng của đất và người Hưng Yên tỏa sáng.
3.-nhung-bong-hoa

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy (người ngoài cùng bên trái) thăm mô hình vay vốn phát triển sản xuất tại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động

Nữ Giám đốc sáng tạo và trách nhiệm

Chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ đang giữ cương vị Giám đốc NHCSXH huyện Kim Động. Với kinh nghiệm và trí tuệ, trách nhiệm và sự sáng tạo, chị Thủy đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Trong công việc, chị Thủy luôn nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của ngành, của địa phương để đề ra giải pháp thực hiện một cách tối ưu. Bên cạnh đó, chị chủ động trong việc dự báo những vấn đề mới phát sinh về chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước và Chính phủ. Với vai trò là người lãnh đạo, chị đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đơn vị, phát động các tập thể, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng sángcông việc được giao. Trong 5 năm kiến trong thực thi nhiệm vụ, góp qua, đơn vị đã có 6 lượt sáng kiến phần nâng cao hiệu quả, chất lượng được công nhận; riêng cá nhân chị Thủy có 6 sáng kiến đã được nghiệm thu và công nhận.

Bên cạnh đó, chị Thuỷ tích cực tham mưu với các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW. Từ đó các cấp ủy, chính quyền, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong huyện quan tâm đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH tại địa phương. Trong 5 năm qua, UBND huyện đã chuyển hơn 1 tỷ đồng sang NHCSXH huyện để bổ sung cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị Thủy thường xuyên tham gia vào tổ giao dịch lưu động với vai trò là Kiểm soát viên, giao dịch viên, thực hiện thành thạo các quy trình giao dịch tại xã; tham gia các đoàn kiểm tra, đoàn làm việc xuống cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế về thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các xã trên địa bàn nhằm có những tháo gỡ, xử lý và kiến nghị kịp thời, nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng ưu đãi. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được giải ngân kịp thời, đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Trong 5 năm qua, doanh số cho vay của NHCSXH huyện Kim Động đạt trên 387 tỷ đồng, với 13.475 lượt hộ vay vốn. Vốn vay được chuyển tải nhanh chóng, đúng đối tượng, hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, giúp cho 1.771 hộ thoát nghèo, tạo việc làm mới cho 549 lao động…, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Với những nỗ lực trong công việc, chị Nguyễn Thị Thu Thủy đã đạt nhiều thành tích như: Liên tục từ năm 2015 đến năm 2018 được công nhận Chiến sỹ thi đua (CSTĐ) cấp cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng Bằng khen năm 2017; được Thống đốc NHNN tặng Bằng khen năm 2018, được công nhận CSTĐ cấp ngành Ngân hàng năm 2019.

Tổ trưởng nghiệp vụ có nhiều sáng kiến

3a.-nhung-bong-hoa

Chị Đào Thị Lan Phương (người ngoài cùng bên trái) hướng dẫn nghiệp vụ cho Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn

Chị Đào Thị Lan Phương là Tổ trưởng Tổ Kế hoạch nghiệp vụ - tín dụng của NHCSXH huyện Ân Thi từ tháng 6/2016 đến nay. Hưởng ứng các phong trào thi đua do NHCSXH tỉnh Hưng Yên phát động, chị Phương luôn trăn trở, suy nghĩ để không ngừng nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn. Từ thực tế công việc hàng ngày, chị đã có nhiều sáng kiến để quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách, nâng cao chất lượng tín dụng, tạo điều kiện cho hộ nghèo và đối tượng chính sách khác sử dụng vốn vay hiệu quả. Liên tục từ năm 2016 đến năm 2019, chị có nhiều sáng kiến được công nhận và áp dụng trong hoạt động chuyên môn.

Tiêu biểu như năm 2019, chị Phương có sáng kiến “Theo dõi, đôn đốc hộ vay trả lãi tồn chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở khi hết thời gian ân hạn” - sáng kiến được Tổng Giám đốc NHCSXH công nhận. Sau một thời gian áp dụng sáng kiến, việc theo dõi, nắm bắt số hộ vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đã hết thời gian ân hạn, của từng xã, thị trấn, từng Tổ tiết kiệm và vay vốn, chưa nộp lãi, lãi tồn cao, nhanh, thuận lợi trong việc quản lý, từ đó có kế hoạch phối kết hợp với Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức chính trị - xã hội đôn đốc hộ vay trả lãi đúng quy định.

Trong 5 năm qua, các sáng kiến của chị được vận dụng trong thực tế công việc, góp phần nâng cao chất lượng của Tổ tiết kiệm và vay vốn, nâng cao hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người dân.

Chị Phương cho biết: Hưởng ứng các phong trào thi đua là động lực giúp tôi hoàn thành tốt nhất công việc được giao, góp phần nhỏ để cùng tập thể giao dịch NHCSXH huyện Ân Thi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao từ năm 2015 - 2020.

Bản thân chị liên tục từ năm 2015 đến năm 2019 được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2019 chị được công nhận là CSTĐ cơ sở, được nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN Việt Nam.

Cán bộ ngân hàng tích cực, sáng tạo trong công việc chuyên môn

3b.-nhung-bong-hoa

Chị Đặng Thị Hải Hà - cán bộ hành chính tổ chức NHCSXH tỉnh Hưng Yên

Trong 5 năm qua, chị Đặng Thị Hải Hà, cán bộ Phòng Hành chính tổ chức NHCSXH tỉnh Hưng Yên luôn tích cực, sáng tạo trong công việc chuyên môn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Chị tâm sự: “Tôi luôn bám sát nhiệm vụ chuyên môn và mục tiêu thi đua cụ thể của từng phong trào thi đua, từ đó luôn nỗ lực, cố gắng học tập, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng công việc. Việc tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua là động lực mạnh mẽ cho cá nhân tôi luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Là cán bộ hành chính tổ chức, đảm nhận nhiều phần việc ở nhiều lĩnh vực, chị bố trí thời gian làm việc khoa học, hợp lý, vì thế các công việc đạt hiệu quả cao. Nhằm nâng cao tính chính xác trong thực hiện nhiệm vụ, từ năm 2015 đến năm 2019 chị có 5 sáng kiến được áp dụng trong công việc. Các sáng kiến đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chị đã tổng hợp, hoàn thiện, trình hồ sơ thi đua, khen thưởng, đăng ký thi đua hàng năm gửi NHCSXH, UBND tỉnh, khối Ngân hàng trên địa bàn tỉnh đúng thời gian quy định. Đồng thời, tham mưu kịp thời với lãnh đạo đơn vị ban hành 28 văn bản phát động phong trào thi đua, tiêu biểu như: Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm; Phong trào thi đua ngắn ngày phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch; Phong trào thi đua ngắn ngày lập thành tích…

Đối với nhiệm vụ tổng hợp công tác nghiên cứu khoa học của đơn vị, chị đã tổng hợp đầy đủ đơn đề nghị công nhận sáng kiến của các tác giả và nhóm tác giả; lập các mẫu biểu chấm điểm, biên bản đánh giá, nghiệm thu, tổng hợp kết quả chấm điểm của các thành viên Hội đồng khoa học cơ sở cấp chi nhánh và trình NHCSXH công nhận sáng kiến đầy đủ và kịp thời. Kết quả, từ năm 2015 đến năm 2019, NHCSXH tỉnh Hưng Yên có 71 sáng kiến cấp cơ sở của 218 lượt cán bộ, được Hội đồng khoa học NHCSXH Trung ương quyết định công nhận.

Với những sáng tạo và sự tận tâm trong công việc, chị Đặng Thị Hải Hà đã đạt được những thành tích đáng trân trọng: Từ năm 2016 đến năm 2019 được công nhận CSTĐ cơ sở; năm 2018 được Thống đốc NHNN tặng Bằng khen; năm 2019 được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Bài và ảnh Đăng Nghĩa

Các tin bài khác