Như Xuân thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay tín dụng chính sách

16/07/2021
(VBSP News) Trong những năm qua, hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Như Xuân (Thanh Hóa) được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH huyện để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
image001 copy 2

Cán bộ NHCSXH huyện Như Xuân kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay của hộ vay tại xã Bình Lương

Đến 30/6/2021, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách triển khai trên địa bàn huyện Như Xuân đạt hơn 422 tỷ đồng, với 9.413 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, tập trung vào các chương trình: cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay NS&VSMTNT… NHCSXH huyện Như Xuân thực hiện thông qua hợp đồng ủy thác với các tổ chức chính trị - xã hội. Các cấp tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã thực hiện tốt các nội dung trong hợp đồng ủy thác đã ký, như: tuyên truyền, bình xét cho vay, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi gốc và lãi đến hạn… Công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn vay bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, không để nợ xấu phát sinh. Nguồn vốn cho vay được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng theo dự án được phê duyệt.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH huyện, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Như Xuân có điều kiện xây mới, cải tạo công trình vệ sinh, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, cải thiện điều kiện sinh hoạt, chất lượng cuộc sống được nâng lên. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, từng bước thay đổi tập quán canh tác cũ, xây dựng nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả. Nhiều hội viên từ hộ nông dân nghèo, sản xuất nhỏ lẻ đã phát triển, mở rộng quy mô, xây dựng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Năm 2019, anh Hà Văn Điệp ở làng Gió, xã Bình Lương, được Hội CCB xã tín chấp với NHCSXH huyện Như Xuân cho vay vốn chương trình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, với số tiền 50 triệu đồng. Gia đình anh đã đầu tư phát triển trang trại tổng hợp trồng cây lâm nghiệp kết hợp với cây ăn quả các loại. Được Hội CCB xã quan tâm hướng dẫn, mô hình trang trại của gia đình anh Điệp phát triển thuận lợi, đồng vốn phát huy hiệu quả, cho thu nhập cao. Nhờ đó, gia đình anh từng bước thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, ngoài việc tư vấn, cung cấp các thông tin cần thiết cho các hộ vay vốn tại Điểm giao dịch, NHCSXH huyện Như Xuân còn phân công cán bộ tín dụng phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trực tiếp kiểm tra việc sử dụng vốn vay, phương thức đầu tư SXKD của các hộ vay vốn; hướng dẫn, hỗ trợ các hộ vay vốn tiếp cận với các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Bên cạnh đó, phối hợp xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay theo từng quý và cả năm. Các Tổ tiết kiệm và vay vốn được kiện toàn phù hợp với điều kiện thực tế tại mỗi thôn, xóm, góp phần cho vay đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng chiếm dụng vốn, vay sai mục đích làm phát sinh nợ quá hạn.

Giám đốc NHCSXH huyện Như Xuân Phùng Bá Hồng cho biết: Thời gian tới, NHCSXH huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định của Chính phủ để người vay vốn hiểu và thực hiện đúng chính sách, sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và có trách nhiệm trả nợ. Đồng thời, tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương, từ ngân sách địa phương, huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, kịp thời phục vụ nhu cầu vay vốn cho các đối tượng chính sách, bảo đảm giải ngân nhanh gọn với mức vay hợp lý theo quy định, giúp cho các gia đình có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Bài và ảnh Khánh Phương

Các tin bài khác