Tiếp nguồn vốn hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế

14/07/2021
(VBSP News) Trong những năm qua, bên cạnh việc vận động đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong các chương trình, phong trào của Đoàn, Huyện đoàn Nghi Lộc (Nghệ An) đã tích cực, chủ động tìm kiếm các nguồn vốn vay như: Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn; Quỹ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp tỉnh Nghệ An và NHCSXH huyện. Đặc biệt, từ các nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH ủy thác thông qua tổ chức Đoàn Thanh niên, phong trào lập thân, lập nghiệp, vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương của tuổi trẻ Nghi Lộc đã và đang được triển khai hiệu quả.

Mô hình phát triển kinh tế đồi rừng hiệu quả của Đoàn Thanh niên

Mô hình phát triển kinh tế đồi rừng hiệu quả của Đoàn Thanh niên

Hiện nay, có 21/29 Đoàn xã, thị trấn đang quản lý nguồn ủy thác từ NHCSXH với 51 Tổ tiết kiệm và vay vốn, 1.854 hộ vay vốn, dư nợ ủy thác đạt hơn 62 tỷ đồng; số dư tiết kiệm đạt hơn 4,1 tỷ đồng. Để quản lý vốn vay ủy thác sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chỉ đạo các Đoàn xã, thị trấn xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát, phân công cán bộ đoàn trực tiếp quản lý và giám sát hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, đôn đốc các hộ vay trả nợ và trả lãi theo định kỳ hàng tháng, tích cực quan tâm đến công tác giao ban giữa các Đoàn thanh niên xã, thị trấn với NHCSXH huyện theo lịch giao dịch xã để nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện ủy thác cho vay, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở… Thông qua hoạt động ủy thác, cán bộ đoàn cũng nắm bắt sâu sát hơn tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên. Qua đó, vừa phát huy được vai trò của tổ chức đoàn, vừa tạo được sự gắn kết với thanh niên. 6 tháng đầu năm 2021, Huyện đoàn đã phối hợp NHCSXH huyện cho vay giải quyết việc làm với tổng số tiền 100 triệu đồng để hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển các mô hình sản xuất. Một số mô hình nay đã trở thành hộ sản xuất kinh doanh có hiệu quả như: Mô hình cửa hàng kinh doanh đồ điện dân dụng của anh Lê Anh Vương ở xóm 6, xã Nghi Trung với doanh thu đạt trên 120 triệu đồng/năm và tạo việc làm ổn định cho 3 lao động phổ thông; Mô hình kinh doanh phòng tập thể hình của anh Lê Đình Thắng ở khối 6, thị trấn Quán Hành… Đến tháng 6/2021, tổng nguồn vốn vay giải quyết việc làm thông qua tổ chức Đoàn đạt 600 triệu đồng, các mô hình đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ, lãi đúng hạn, được kết nạp vào Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế huyện Nghi Lộc.

Để phát huy được hiệu quả vốn vay ủy thác từ NHCSXH, hằng năm, Huyện đoàn phối hợp NHCSXH huyện mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ ủy thác cho cán bộ Đoàn, quy trình, thủ tục và hồ sơ vay vốn… Qua đó, góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay của các hộ vay vốn. Ngoài ra, tổ chức nhiều buổi tham quan, học tập những mô hình SXKD có hiệu quả trong và ngoài huyện; học hỏi kinh nghiệm của những thanh niên tiêu biểu về nghị lực vượt khó, những cách làm sáng tạo. Qua đó, giúp thanh niên học hỏi lẫn nhau, tiếp cận được những tiến bộ khoa học, kinh nghiệm quản lý kinh tế, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa… Từ đó tạo các mối liên kết giữa các mô hình, vận dụng phù hợp vào từng mô hình phát triển kinh tế.

Có thể thấy rằng, sự tích cực, chủ động trong phát huy hiệu quả nguồn vốn vay từ NHCSXH của Huyện đoàn Nghi Lộc đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Đồng thời, hỗ trợ các đoàn viên thanh niên xây dựng các mô hình kinh tế để lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu, đóng góp vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài và ảnh Khánh Hưng

Các tin bài khác