NHCSXH tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý

14/07/2021
(VBSP News) NHCSXH tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý như sau:

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản bán đấu giá

- Tên đơn vị: Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

- Địa chỉ: Số 169 phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Thông tin tài sản đấu giá, giá khởi điểm

- Tài sản bán đấu giá: 01 chiếc xe ô tô Toyota Hiace 16 chỗ biển kiểm soát 30N-7161 sản xuất năm 2007 tại Việt Nam đã qua sử dụng;

- Giá khởi điểm của tài sản: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn);

Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác có liên quan.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá: Có trụ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội, thuận tiện trong việc đi lại, có Hội trường đấu giá đáp ứng chỗ ngồi tối thiểu cho 30 người tham gia đấu giá. Đảm bảo có hệ thống thông tin, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu phục vụ cho công tác đấu giá;

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế.

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong hoạt động đấu giá tài sản, cụ thể:

+ Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm khi đơn vị tổ chức đấu giá tài sản, trong đó có tối thiểu hai (02) Biên bản đấu giá tài sản trong ba (03) năm gần nhất.

+ Có bản chính hoặc bản chứng thực đăng ký kinh doanh và hoạt động ngành nghề theo Luật Đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá phù hợp với quy định của Nhà nước và điều kiện thực tế của người có tài sản.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

Lưu ý: NHCSXH không hoàn trả hồ sơ và không thông báo kết quả lựa chọn cho các tổ chức đấu giá tài sản không được lựa chọn.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá

- Thời gian nhận hồ sơ tham gia: Kể từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 16/7/2021 (Nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

- Trường hợp Hồ sơ đăng ký tham gia nộp trực tiếp, người đến nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân.

- Trường hợp Hồ sơ đăng ký tham gia nộp qua đường bưu điện phải đảm bảo NHCSXH nhận được trước 17h00’ ngày 16/7/2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Ngân hàng Chính sách xã hội, số 169 phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Điện thoại: 024.36417211.Hết thời hạn trên mà không tổ chức nào tham gia nộp hồ sơ thì NHCSXH sẽ chỉ định tổ chức bán đấu giá để thực hiện việc đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn nếu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH thông báo trên Cổng thông tin Điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và bằng văn bản mà không đến ký kết Hợp đồng dịch vụ tổ chức bán đấu giá tài sản thì xem như đơn vị đó từ chối ký kết Hợp đồng. NHCSXH sẽ liên hệ với tổ chức đấu giá tài sản có các tiêu chí phù hợp thứ 2 để ký kết Hợp đồng.

NHCSXH thông báo đến các tổ chức bán đấu giá biết và đăng ký tham gia.

Các tin bài khác