Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác nhận ủy thác vốn vay

06/07/2021
(VBSP News) Thời gian qua, Đoàn thanh niên huyện Yên Thành (Nghệ An) luôn chú trọng triển khai nhiều hoạt động nhằm giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay của NHCSXH huyện để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
doan

Mô hình thanh niên phát triển kinh tế từ nguồn vốn chính sách

Hiện nay, có 31/39 Đoàn xã, thị trấn đang quản lý nguồn vốn ủy thác từ NHCSXH thông qua 73 Tổ tiết kiệm và vay vốn, với 2.828 hộ vay vốn, dư nợ ủy thác đạt trên 106,8 tỷ đồng; số dư tiết kiệm đạt trên 6,1 tỷ đồng.
Thời gian qua, để giúp đoàn viên thanh niên có thêm nguồn vốn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, Đoàn Thanh niên huyện đã tăng cường công tác phối hợp với NHCSXH huyện thực hiện tốt các nội dung đã ký kết trong hợp đồng ủy thác, thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay với NHCSXH, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế.
Huyện đoàn thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tích cực quan tâm đến công tác giao ban giữa các Đoàn thanh niên xã, thị trấn với NHCSXH huyện theo lịch giao dịch xã để nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện ủy thác cho vay, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở. Cùng với đó, Huyện đoàn đã chỉ đạo các Đoàn thanh niên xã, thị trấn xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra giám sát, phân công cán bộ đoàn trực tiếp quản lý và giám sát hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, đôn đốc các hộ vay trả nợ và trả lãi theo định kỳ hàng tháng. Đồng thời, chỉ đạo các Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét công khai, dân chủ, đúng đối tượng, hướng dẫn đoàn viên thanh niên vay lập hồ sơ, tiến hành phê duyệt, giải ngân kịp thời.
Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình sử dụng vốn của đoàn viên thanh niên tại các xã, thị trấn; tiến hành kiểm tra 100% Tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong quá trình kiểm tra, Huyện đoàn đã kiểm tra các Tổ tiết kiệm và vay vốn, đi sâu kiểm tra đối tượng cho vay, mục đích sử dụng vốn vay, các hộ vay vốn, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra vốn vay sau 30 ngày được giải ngân. Qua kiểm tra cho thấy, các hộ đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ, lãi đúng hạn; chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn được nâng lên.
Từ nguồn vốn vay NHCSXH, đã giải quyết việc làm cho nhiều thanh niên, lao động nông thôn, giúp cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững, có những hộ đến nay đã trở thành hộ SXKD giỏi. Các mô hình SXKD có hiệu quả như: mô hình trang trại bưởi da xanh của đoàn viên Nguyễn Văn Hà ở xóm Đồng Trung ở xã Đồng Thành, mô hình cà dây leo túi lọc của đoàn viên Trần Trọng Phi… Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn tích cực vận động, tuyên truyền thanh niên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao KHKT để áp dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất, thường xuyên tổ chức giao lưu, gặp gỡ thanh niên có ý tưởng xây dựng mô hình kinh tế nhằm trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau.
Có thể thấy rằng, sự tích cực, chủ động trong thực hiện công tác ủy thác vốn vay với NHCSXH của Đoàn thanh niên huyện Yên Thành đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Đồng thời, hỗ trợ các đoàn viên thanh niên xây dựng các mô hình kinh tế để lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn huyện.

Bài và ảnh Khắc Bàng

Các tin bài khác