Nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn vay ủy thác từ NHCSXH

12/07/2021
(VBSP News) Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban thường vụ Huyện đoàn Quỳ Châu (Nghệ An), Đoàn thanh niên các xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng nguồn vốn vay ủy thác từ NHCSXH. Công tác phối hợp giữa tổ chức Đoàn thanh niên với NHCSXH ở các địa phương được thực hiện hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Đến hết tháng 5/2021, tổng dư nợ vốn vay ủy thác từ NHCSXH do Đoàn Thanh niên quản lý đạt hơn 56,4 tỷ đồng thông qua 36 Tổ tiết kiệm và vay vốn, với 1.433 hộ còn dư nợ, không có nợ quá hạn.
nghe an

Đoàn xã Châu Bình tổ chức kiện toàn Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn theo công văn chỉ đạo của UBND huyện

Thực hiện kế hoạch số 02-KH/ĐTN ngày 19/1/2021 của Ban Thường vụ Huyện đoàn Quỳ Châu về việc kiểm tra giám sát hoạt động nhận uỷ thác cho vay từ NHCSXH huyện năm 2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã thành lập 2 đoàn kiểm tra giám sát các hoạt động nhận ủy thác vay vốn từ NHCSXH tại các xã, thị trấn; đồng thời chỉ đạo các cơ sở đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra tại đơn vị mình quản lý. Đồng thời, nắm bắt đúng thực trạng tình hình hoạt động uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, hoạt động tiết kiệm tại các Tổ tiết kiệm và vay vốn và việc thực hiện tiền gửi tiết kiệm thị trường. Đến nay, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã thực hiện kiểm tra tại 6 xã, thị trấn, 11 Tổ tiết kiệm và vay vốn và 60 lượt hộ còn dư nợ.
Qua kiểm tra cho thấy, việc quản lý vốn vay ủy thác từ NHCSXH tại các xã, thị trấn, các Tổ tiết kiệm và vay vốn nhìn chung là tốt; tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong việc phối hợp với NHCSXH để xử lý nợ đến hạn, xử lý nợ chậm gây kéo dài phiên giao dịch; chưa làm tốt chức năng tham mưu, chưa nắm được quy trình phân giao vốn; Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm của một số đơn vị còn thấp; vẫn còn tình trạng nợ bỏ đi khỏi địa phương chưa xử lý được
Ban Thường vụ Huyện đoàn, Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn tích cực phối hợp với Ban giảm nghèo, NHCSXH huyện tìm kiếm, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên được vay vốn, phát triển SXKD. Từ nguồn vốn vay ủy thác đã giải quyết được nhiều việc làm cho đoàn viên thanh niên, nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế đã phát huy được hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế tại các địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2021, có 48 hộ gia đình thanh niên được vay vốn NHCSXH huyện Quỳ Châu với tổng số tiền đạt hơn 2 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình.
Cùng với việc thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý nguồn vốn vay, Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng tích cực đẩy mạnh việc tuyên truyền gửi tiết kiệm tại NHCSXH với nhiều ưu đãi và được Nhà nước bảo hộ. Với ý nghĩa nhân văn, dùng chính dòng tiền này cho vay đối với các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nên thời gian gần đây, hoạt động này nhận được sự hưởng ứng lớn của thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn cũng như bà con nhân dân. Bên cạnh đó, chỉ đạo Đoàn thanh niên 12 xã, thị trấn rà soát có phương án củng cố thay thế, kiện toàn Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn toàn huyện. Đến tháng 6/2021, có 03/12 đơn vị Đoàn thanh niên xã, thị trấn tổ chức họp kiện toàn Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn do tổ chức đoàn quản lý.
Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý nguồn vốn vay ủy thác từ NHCSXH; chỉ đạo các cơ sở đoàn tiếp tục thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của mình trong công tác quản lý vốn vay từ NHCSXH, để thông qua đó nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, góp phần tích cực trong công cuộc giảm nghèo tại địa phương.

Bài và ảnh Hồng Vyg

Các tin bài khác