Dấu ấn từ tín dụng chính sách xã hội

07/02/2020

Đến nay, tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh Thanh Hoá đạt trên 9.390 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 258 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh được vay vốn. Riêng năm 2019, NHCSXH tỉnh đã giúp 92,5 nghìn lượt hộ vay vốn với số tiền trên 3.500 tỷ đồng; trong đó hỗ trợ tạo việc làm cho gần 61.000 lao động, giúp trên 500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, gần 600 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập…

TheoBáo Thanh Hóa

Các tin bài khác