Đòn bẩy hỗ trợ người lao động

07/02/2020

Thời gian qua, NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã tích cực phối hợp với các hội, đoàn thể triển khai hiệu quả chương trình cho vay giải quyết việc làm, từ đó tạo đòn bẩy hỗ trợ người lao động mở rộng SXKD. Đến hết năm 2019, dư nợ cho vay giải quyết việc làm toàn tỉnh đạt trên 126 tỷ đồng, tăng 31,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018; với 3.496 khách hàng còn dư nợ. Hầu hết các dự án vay vốn được đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, phát triển nghề phụ, nghề truyền thống và kinh doanh tổng hợp.

TheoBáo Hưng Yên

Các tin bài khác