Chú trọng đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm

05/02/2020

Đến nay, tổng dư nợ cho vay chương trình giải quyết việc làm của NHCSXH tỉnh Thái Bình đạt 93,359 tỷ đồng với 2.902 lượt khách hàng đang vay vốn. Để phát huy hiệu quả, NHCSXH đã phối hợp các hội, đoàn thể các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư cho các chương trình, dự án sử dụng nhiều lao động, cho vay giải quyết việc làm cho các hộ, nhóm hộ. Điển hình như: doanh nghiệp sản xuất thủy tinh Hồng Quang vay 250 triệu đồng đầu tư mở rộng nhà xưởng, thiết bị đã tạo việc làm cho 10 lao động với mức thu nhập ổn định 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Theo Báo Thái Bình

Các tin bài khác