Niềm vui từ tín dụng chính sách

05/02/2020

Trong năm qua, NHCSXH TP Cần Thơ đã giúp cho gần 23.700 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với tổng số tiền đạt gần 728 tỷ đồng. Qua đó, trên 1.900 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và gần 7.100 hộ mới thoát nghèo có vốn để SXKD; 4.474 lao động được tạo việc làm; 1.264 HSSV có vốn trang trải chi phí học tập; 8.793 hộ xây dựng và cải tạo 16.919 công trình nước sạch và vệ sinh; xây dựng và sửa chữa 97 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP…

Theo Báo Cần Thơ

Các tin bài khác