Chiềng Công nỗ lực giảm nghèo

03/02/2020

Trong năm 2019, nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH huyện Mường La (Sơn La), hộ nghèo trên địa bàn xã Chiềng Công được hỗ trợ gần 100 bò; duy trì chăm sóc hơn 2.200 con trâu, bò, ngựa, gần 1.000 con dê, hơn 2.000 con lợn và hơn 14.200 con gia cầm các loại. Bên cạnh đó, người dân trồng cây sơn tra, thảo quả, sa nhân dưới tán rừng, bước đầu đem lại thu nhập khá. Trong đó, gần 250ha sơn tra đã cho thu hoạch, sản lượng đạt hơn 2.000 tấn/năm; trên hơn 30ha thảo quả đã cho thu hoạch quả, năng suất trung bình trên 6 tấn quả tươi/ha.

TheoBáo Sơn La

Các tin bài khác