Nỗ lực vì hộ nghèo và các đối tượng chính sách

03/02/2020

Năm 2019, NHCSXH tỉnh Ninh Bình đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM. Từ đó, trên 5.000 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,57%; trên 2.000 lao động được tạo việc làm, gần 1.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập; 30.000 công trình NS&VSMTNT được đầu tư xây dựng, sửa chữa.

TheoBáo Ninh Bình

Các tin bài khác