Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc

23/12/2019

Năm 2019, Hội PN huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã  nhận ủy thác của NHCSXH để cho 36 hội viên vay vốn với số tiền 624 triệu đồng cho 36. Các mô hình nuôi heo đất, hũ gạo tiết kiệm, các câu lạc bộ phụ nữ phát triển kinh tế tiếp tục được chú trọng. Từ các mô hình đó, toàn huyện đã tiết kiệm được trên 938 triệu đồng giúp 2.445 lượt hội viên phụ nữ vay vốn xây dựng gia đình hạnh phúc.

Theo Báo Đắk Nông

Các tin bài khác