Tiếp sức cho hộ cận nghèo

23/12/2019

Chương trình cho vay hộ cận nghèo do NHCSXH TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) thực hiện đã giúp hàng nghìn hộ dân được phát triển sản xuất nâng cao đời sống. Đến nay, dư nợ của NHCSXH TX Ninh Hòa đạt gần 539 tỷ đồng,… Riêng nguồn vốn cho vay hộ cận nghèo đạt gần 95 tỷ đồng, chiếm 28%/tổng dư nợ, với gần 3 nghìn hộ vay. Người dân vay vốn chủ yếu để nuôi bò, trồng keo hoặc mua sắm ghe lưới để khai thác thủy sản.

Theo Báo Khánh Hòa

Các tin bài khác