Góp sức cùng người dân giảm nghèo

11/12/2019

NHCSXH tỉnh Tiền Giang đã giúp nhiều hộ hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, áp dụng phương thức sản xuất phù hợp để từng bước ổn định cuộc sống. Đến hết tháng 9/2019, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 2.464 tỷ đồng với 110.135 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 286 tỷ đồng; dư nợ cho vay cận nghèo đạt 367 tỷ đồng; dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 352 tỷ đồng, dư nợ cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn đạt 443 tỷ đồng; dư nợ cho vay giải quyết việc làm đạt 229 tỷ đồng; dư nợ cho vay NS&VSMTNT đạt 542 tỷ đồng.

Theo Báo Tiền Giang

Các tin bài khác