Hiệu quả vốn vay giải quyết việc làm ở Quế Võ

29/11/2019

Nhờ nguồn vốn vay từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của NHCSXH huyện Quế Võ (Bắc Ninh), nhiều hộ gia đình trên địa bàn đã vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Thuận ở thôn Long Khê, xã Ngọc Xá vay vốn NHCSXH để sửa chữa chuồng trại và mua con giống. Nhờ đó, đến nay, mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình phát huy hiệu quả. Với diện tích hơn 1 mẫu ao thả cá với các giống chủ lực như: trắm, chép, cá diêu hồng và nuôi 2.000 vịt đẻ. Bình quân mỗi ngày gia đình thu 1.400 quả trứng giống, giá từ 6000 - 8000 đồng/quả.

Theo Báo Bắc Ninh

Các tin bài khác