Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

26/11/2019

Trong năm 2019, Hội PN huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đã phối hợp với NHCSXH giúp 4.246 hội viên vay vốn với số tiền hơn 108 tỷ đồng; hỗ trợ phương tiện sinh kế, cây - con giống giúp 241 hội viên phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ 23 hội viên phụ nữ khởi sự kinh doanh với số vốn hơn 204 triệu đồng; hoàn thành 28 công trình xây dựng nông thôn mới, tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Theo Báo Bình Phước

Các tin bài khác