Tín dụng chính sách chung sức xây dựng nông thôn mới

26/11/2019

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng vào thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện Văn Chấn (Yên Bái), tăng thu nhập của các hộ vay vốn. Đến nay, toàn huyện đã đầu tư chăm sóc, cải tạo, trồng mới 9.953ha rừng , 4.271ha chè, 2.278 ha cây ăn quả; 19.850 con trâu, bò, 15.781 con lợn, dê và hàng chục nghìn con giống gia súc, gia cầm khác; làm mới và cải tạo 9.264 công trình nước sạch; 549 em HSSV được vay vốn trang trải chi phí học tập; hỗ trợ 1.639 hộ nghèo làm nhà ở; tạo thêm 349 việc làm mới cho người lao động

Theo Báo Yên Bái

Các tin bài khác