Tạo niềm tin cho người dân thoát nghèo

26/11/2019

Từ đầu năm đến nay, NHCSXH TX Thuận An (Bình Thuận) đã giúp cho 2.330 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn với số tiền đạt hơn 102 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt hơn 306 tỷ đồng, với 5.728 hộ vay vốn, tăng 12,4% so với năm 2018, đạt gần 97% kế hoạch giao. Các chương trình tín dụng chính sách đã tạo được niềm tin của đông đảo người dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Theo Báo Bình Thuận

Các tin bài khác