Thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

26/11/2019

5 năm qua, NHCSXH huyện Sông Mã (Sơn La) đã góp phần giúp 3.246 hộ thoát nghèo, 367 HSSV vay vốn đi học, 628 lao động vay vốn tạo việc làm mới, 6.808 công trình nước sạch và vệ sinh được xây dựng, hỗ trợ xây dựng 519 căn nhà cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của huyện 3% trở lên.

Theo Báo Sơn La

Các tin bài khác