Sức trẻ góp phần thay đổi nông thôn vùng cao Lào Cai

18/11/2019

Nhiều thanh niên ở khu vực nông thôn, DTTS tỉnh Lào Cai đã xung kích đi đầu làm giàu chính đáng trên quê hương. Để hỗ trợ, Đoàn Thanh niên tỉnh Lào Cai đã nhận ủy thác của NHCSXH để cho 16.855 hộ vay vốn với tổng dư nợ đạt 672 tỷ đồng thông qua 564 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Ngoài ra, các cấp Đoàn Thanh niên đã tổ chức 846 đợt tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp cho 34.509 đoàn viên thanh niên; giúp đỡ 5.058 hộ nghèo, 3.180 hộ cận nghèo do thanh niên làm chủ về vốn, con giống cây giống.

Theo Báo Lào Cai

Các tin bài khác