Tín dụng chính sách hỗ trợ giảm nghèo ở Lạng Sơn

18/11/2019

05 năm qua, nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH tỉnh Lạng Sơn đã giúp cho trên 30.000 hộ thoát nghèo; giải quyết, tạo việc làm cho gần 8.000 lao động. Đồng thời, giúp gần 6.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Bên cạnh đó, xây dựng hơn 60.000 công trình cung cấp NS&VSMTNT, giúp 2.243 hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Lạng Sơn giảm xuống còn 15,83% cuối năm 2018.

Theo Báo Lạng Sơn

Các tin bài khác