Phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới

15/11/2019

05 năm qua, Hội ND TP Bà Rịa đã nhận ủy thác của NHCSXH tỉnh để cho 2.595 hội viên vay vốn số tiền 60,8 tỷ đồng; hỗ trợ 21 dự án/147 hộ với số tiền là 2,23 tỷ đồng; Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp tạo điều kiện cho 585 hội viên vay vốn với số tiền 13,6 tỷ đồng; tổ chức 25 lớp dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 1.116 hội viên; qua đó có 184 hộ hội viên đã thoát nghèo, 2.648 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi.

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Các tin bài khác