Có vốn làm ăn, dân Chợ Mới mau khấm khá

13/11/2019

09 tháng đầu năm 2019, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) đã được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH để đầu tư phát triển kinh tế. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp cho 1.786 hộ nghèo, 1.015 hộ cận nghèo, 187 hộ mới thoát nghèo, 403 hộ DTTS đặc biệt khó khăn, 2.356 hộ gia đình tại vùng khó khăn có vốn đầu tư kinh doanh, phát triển sản xuất; 55 HSSV được vay vốn trang trải chi phí học tập; 2.404 hộ vay vốn để xây dựng cải tạo công trình nước sạch, công trình vệ sinh…

Theo Báo Bắc Kạn

Các tin bài khác