Hiệu quả từ phong trào thi đua CCB gương mẫu

13/11/2019

Thời gian qua, Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, góp phần tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Đến nay, các cấp hội đã nhận ủy thác của NHCSXH giúp cho 12.581 lượt hộ vay vốn với dư nợ là 395.016 triệu đồng. Toàn Hội hiện có 278 mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, 49 hợp tác xã, 812 trang trại, 2.097 gia trại do hội viên cựu chiến binh làm chủ, thu hút 16.035 lao động. Hội đã thành lập Câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi ở 3 cấp với trên 2.000 thành viên.

Theo Báo Vĩnh Phúc

Các tin bài khác