Phụ nữ Nho Quan chung sức vì cuộc sống cộng đồng

13/11/2019

Thực hiện đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, Hội PN huyện Nho Quan (Ninh Bình) khai thác hiệu quả nguồn vốn từ NHCSXH, với hơn 495 tỷ đồng cho 7952 hội viên vay vốn phát triển kinh tế; liên kết với các công ty, doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho 300 phụ nữ; đồng thời duy trì nhóm liên kết ngành nghề tạo việc làm tại chỗ cho nhiều lao động địa phương.

Theo Báo Ninh Bình

Các tin bài khác