Hoành Bồ giảm hộ nghèo DTTS

08/11/2019

Giai đoạn 2014 - 2019, NHCSXH huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) đã giúp 1.503 hộ dân vùng khó khăn vay vốn phát triển sản xuất với số tiền trên 74 tỷ đồng; 73 hộ DTTS đặc biệt khó khăn vay vốn số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Từ những hỗ trợ thiết thực trên đã góp phần quan trọng giúp Hoành Bồ đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, đến nay giảm còn 159 hộ (chiếm 68% tổng hộ nghèo của huyện).

Theo Báo Quảng Ninh

Các tin bài khác