Ðắk Lắk phát huy tốt nguồn vốn ưu đãi

07/11/2019

Thông qua việc ủy thác vốn vay với các tổ chức chính trị - xã hội, những năm qua, NHCSXH tỉnh Ðắk Lắk đã đưa nhanh nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến với hộ nghèo, đồng bào DTTS. Nhờ đó, 70.760 hộ thoát nghèo; 16.745 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; 9.426 lao động được tạo việc làm; hơn 125 nghìn công trình NS&VSMTNT được xây dựng; 5.835 căn nhà của hộ nghèo được sửa chữa và xây dựng mới… Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 19,37% xuống còn 12,81% theo chuẩn nghèo đa chiều và đến nay có 43 xã trên địa bàn đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Báo Đắk Lắk

Các tin bài khác