CCB tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

07/11/2019

Tạo điều kiện giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH, Hội CCB tỉnh Sóc Trăng đã vận động hội viên thực hiện tốt phong trào CCB giúp nhau phát triển SXKD, với tổng số vốn gần 25 tỷ đồng, đạt gần 245% so kế hoạch đề ra. Đồng thời, gây “Quỹ đồng đội” hơn 2 tỷ đồng, đã giúp trên 3.800 hội viên vay vốn và giải quyết việc làm cho 12.500 lao động. Các cấp hội CCB đã chủ động phối hợp với ngành chuyên môn mở 357 lớp tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao KHKT canh tác, chăn nuôi, trồng trọt cho gần 30.000 lượt hội viên CCB.

Theo Báo Sóc Trăng

Các tin bài khác