Đẩy mạnh phong trào cùng nhau xây dựng nông thôn mới

07/11/2019

Phong trào “Dân vận khéo làm theo Bác” của các cấp Hội PN tỉnh Nam Định đã góp phần khơi dậy trong cán bộ, hội viên tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong học tập, lao động, sản xuất, tích cực tham gia hoạt động góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Hội PN tỉnh đã nhận ủy thác của NHCSXH với tổng dư nợ là 2.235 tỷ đồng để cho 166.758 hộ vay vốn thông qua 7.289 Tổ tiết kiệm và vay vốn để đầu tư phát triển SXKD. Từ đó, thành lập được 09 Hợp tác xã, 16 tổ liên kết do phụ nữ làm chủ; tổ chức dạy nghề cho 13.470 lao động nữ; giới thiệu việc làm sau đào tạo cho 11.449 lao động nữ; xây dựng các tuyến đường hoa, tuyến đường kiểu mẫu, với tổng chiều dài là 1.500km đường hoa do phụ nữ tự quản với trị giá gần 20 tỷ đồng.

Theo Báo Nam Định

Các tin bài khác