Điểm sáng trong công tác giảm nghèo

09/08/2019

Sáu tháng đầu năm 2019, doanh số cho vay các chương trình tín dụng của NHCSXH tỉnh Điện Biên đạt 479,59 tỷ đồng. Nhờ đó, 11.347 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi để đầu tư vào SXKD, hàng trăm lao động được tạo việc làm; xây dựng, cải tạo 1.635 công trình cung cấp NS&VSMTNT và 253 hộ nghèo vay vốn làm nhà ở.

Theo Báo Điện Biên

Các tin bài khác