Nâng cao đời sống hội viên

09/08/2019

Nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, 6 tháng đầu năm 2019, Hội PN huyện Đắk Tô (Kon Tum) đã nhận ủy thác của NHCSXH để cho 20 hộ vay với số tiền gần 1,5 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ mà hội đang quản lý đạt trên 109 tỷ đồng. Ngoài ra, hội còn hỗ trợ 9 hội viên khởi nghiệp với tổng kinh phí 486 triệu đồng; các mô hình vần công, đổi công ở cơ sở cũng đã giúp nhau được gần 2.200 ngày công; loại hình tiết kiệm góp vốn xoay vòng đã tiết kiệm được 1,3 tỷ đồng để giúp cho 211 chị vay không tính lãi.

Theo Báo Kon Tum

Các tin bài khác