Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo bền vững

09/08/2019

5 năm qua, NHCSXH huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH huyện đã tạo điều kiện cho 49.466 lượt hộ nghèo, các đối tượng chính sách vay vốn và giúp 7.734 hộ thoát nghèo; tạo việc làm thường xuyên cho 4.100 lao động; xây dựng và cải tạo nâng cấp 10.000 công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng nhà phòng, chống bão lụt cho 225 hộ. 

Theo Báo Đà Nẵng

Các tin bài khác