Phát huy hiệu quả vốn vay tín dụng chính sách

09/08/2019

Sau 17 năm, NHCSXH tỉnh Ninh Bình đã giúp 476.382 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, với doanh số cho vay đạt gần 7.000 tỷ đồng. Từ đó, trên 70 nghìn hộ thoát nghèo; trên 122 nghìn lao động được tạo việc làm, trên 110 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn chi phí học tập, 1.620 hộ nghèo được vay vốn xây dựng nhà ở, gần 200 nghìn công trình cung cấp NS&VSMTNT được xây dựng, trên 100 nghìn hộ tại vùng khó khăn có vốn để đầu tư vào SXKD.

Theo Báo Ninh Bình

Các tin bài khác