Chợ Đồn với công tác tín dụng chính sách

09/08/2019

5 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác từng bước nâng cao điều kiện sống. Doanh số cho vay của NHCSXH huyện đạt 472.174 triệu đồng, với 15.284 lượt hộ vay vốn. Từ đó, đã giúp 1.613 hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho 898 lao động; 1.666 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay; đầu tư xây dựng 4.737 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; hỗ trợ 74 hộ nghèo xây dựng nhà ở.

Theo Báo Bắc Kạn

Các tin bài khác